Trawers miproBeam THR-AM

Trawers miproBeam THR-AM

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE 
  • Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
  • Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.Dodatkowe informacje

1050