Trawersa S-2013-038

Trawersa S-2013-038

   

Trawersa S-2013-038

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na szaklach dolnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

          

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

16 000

2 000 (1 300) x 1 900 (900)

810,0

Dodatkowe informacje

1459