Trawers TR M140112

Trawers TR M140112

   

Trawers TR M140112

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem zawiesia lub uchem centralnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

  

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

500

300 – 400 – 500 – 600 - 700

10

 

Dodatkowe informacje

1346

Trawers TR M140112

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem zawiesia lub uchem centralnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

  

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

500

300 – 400 – 500 – 600 - 700

10

 

Dodatkowe informacje

1346