Trawers TH M120148

Trawersa M-2012-148

   

Trawersa M-2012-148

  • Trawers typu M-2012-148 przeznaczona jest do transportu ładunków podczepionych do jej punktów mocujących w postaci tulei nośnych. Ładunek powinien być zawsze podczepiany do wszystkich 4 punktów podczepienia, a jego środek ciężkości powinien znajdować się dokładnie w środku pod uchem nośnym trawersy. Ucho trawersy wyposażone jest w szaklę. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Trawers nie może być użytkowana  w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

   

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 400

1296

375

35

446

15

70

140

Ø20

Ø40

32,0

Dodatkowe informacje

1448

Trawersa M-2012-148

  • Trawers typu M-2012-148 przeznaczona jest do transportu ładunków podczepionych do jej punktów mocujących w postaci tulei nośnych. Ładunek powinien być zawsze podczepiany do wszystkich 4 punktów podczepienia, a jego środek ciężkości powinien znajdować się dokładnie w środku pod uchem nośnym trawersy. Ucho trawersy wyposażone jest w szaklę. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Trawers nie może być użytkowana  w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

   

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 400

1296

375

35

446

15

70

140

Ø20

Ø40

32,0

Dodatkowe informacje

1448