Trawers do transportu koszy (luźne prowadnice)

Trawers do transportu koszy (luźne prowadnice)

   

Trawers do transportu koszy (luźne prowadnice)

Głównym przeznaczeniem trawersy typu M-2011-070 jest transport koszy z profilami aluminiowymi (dokumentacja z wymiarami koszy jest dołączona do niniejszej instrukcji). Kosze powinny być podczepiane poprzez zapięcie ramion trawersy na hakach nośnych kosza. Trawers zawieszana jest na haku dźwignicy za ogniwo zbiorcze. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pod ogniwem nośnym trawersy. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Trawers posiada dodatkowe poprzeczne belki oraz przyspawane haki czołowe służące do podczepiania ładunków. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi.

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

      

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa własna

[kg]

2 500

A

B

C

D

E

F

G

615

3000

3600

4380

4600

1100

1325

1130

H

I

J

K

L

M

1183

1090 ÷ 1160

140

Ø 36

260

140

 

    

Dodatkowe informacje

1381

Trawers do transportu koszy (luźne prowadnice)

Głównym przeznaczeniem trawersy typu M-2011-070 jest transport koszy z profilami aluminiowymi (dokumentacja z wymiarami koszy jest dołączona do niniejszej instrukcji). Kosze powinny być podczepiane poprzez zapięcie ramion trawersy na hakach nośnych kosza. Trawers zawieszana jest na haku dźwignicy za ogniwo zbiorcze. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pod ogniwem nośnym trawersy. Podnoszony ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Trawers posiada dodatkowe poprzeczne belki oraz przyspawane haki czołowe służące do podczepiania ładunków. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi.

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

      

DOR

[kg]

Wymiary [mm]

Masa własna

[kg]

2 500

A

B

C

D

E

F

G

615

3000

3600

4380

4600

1100

1325

1130

H

I

J

K

L

M

1183

1090 ÷ 1160

140

Ø 36

260

140

 

    

Dodatkowe informacje

1381