Trawers TX M120213

Trawers M-2012-213

     

Trawers M-2012-213

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia 4 beczek przy użyciu uchwytów ZBI. Element na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Uchwyty ZBI powinny być dobrze zamocowane na rancie beczki (należy przestrzegać instrukcji uchwytów ZBI). Beczki powinny być ułożone w czworoboku i stykać się ze sobą lub z niewielkimi prześwitami pomiędzy sąsiednimi. Po zamontowaniu uchwytów ZBI należy powoli podnosić trawersę, aby pozwolić beczkom ułożyć się dokładnie w rozstawie trawersy. Dopiero po ustabilizowaniu beczek należy rozpocząć transport
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

         

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

1 200

950

36

Dodatkowe informacje

1316