Zawiesie jednorożne M150198

Zawiesie jednorożne M150198

   

  • Zawiesie jest przeznaczone do transportu kręgów o odpowiednich wymiarach dostosowanych do gardzieli zawiesia oraz o długości maksymalnie 400 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

     

Udźwig [kg]

Max szerokość środka ciężkości

Max szerokość kręgu [mm]

Gardziel zawiesia [mm]

Masa [kg]

250

200

400

600

8,0

Dodatkowe informacje

3505