Trawersa M170675

Trawersa M170675

   

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Przeznaczenie: Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchami nośnymi i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy, powinny być równomiernie obciążone z zachowaniem przesuniętego środka ciężkości.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

1 600

1000

880

Dodatkowe informacje

1232
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Przeznaczenie: Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchami nośnymi i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy, powinny być równomiernie obciążone z zachowaniem przesuniętego środka ciężkości.

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

1 600

1000

880

Dodatkowe informacje

1232