Trawers miproBeam TH-AM

Trawers miproBeam TH-AM

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
  • Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.


Dodatkowe informacje

1045