Trawers TR M140006

Trawersa M-2014-006

   

Trawersa M-2014-006

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na bocznych hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

   

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

5 000

1 600 – 2 800 – 4 000

340

Dodatkowe informacje

1347