Trawers TXR M100126

Trawers M-2010-126

   

Trawers M-2010-126

  • Trawers regulowana typu M-2010-126 przeznaczona jest do transportu ładunków w postaci kręgów stalowych o średnicach odpowiednich do rozstawu haków trawersy : 2204 mm – 1844 mm – 1484 mm – 1124 mm – 764 mm. Rozmiar kręgu powinien dodatkowo zapewnić jego spoczywanie na całej powierzchni zębatki haka. Obciążone haki powinny być w prostopadłe do ramion trawersy. Podnoszony krąg powinien stanowić jeden zwarty element, odporny na uginanie pod własnym ciężarem. Trawers nie może być użytkowana w warunkach szczególnie niebezpiecznych i do transportu ludzi
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

            

DOR

[t]

Wymiary [mm]

Rozstaw

[mm]

Kąt gardzieli ß [°]

Masa haka

[kg]

Masa całk.

[kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

100

180

50

40

180

850

1608

1788

10,0

I

J

K

M

N

O

P

R

2204 – 1844 – 1484 – 1124 – 764

90

65

620

60

60

105

170

80

5

100

20

 

 

Dodatkowe informacje

1315