Elektropermanentny podnośnik magnetyczny SB

Elektropermanentny podnośnik magnetyczny SB

Udźwig: od 80 do 500 kg

Elektropermanentny podnośnik magnetyczny SB

  • Przeznaczenie: Zakres obciążenia materiałami płaskimi wynosi 200 kg lub 500 kg, a zakres obciążenia materiałem okrągłym wynosi 80 kg | 200 kg. Chwytaki magnetyczna są włączane automatycznie lub manualnie za pomocą przycisku, magnetyzowanie następuje poprzez sekundowe impulsy prądu. Mimo, że podczas transportu ładunku nie płynie prąd, ładunek jest tak bezpiecznie przyczepiony do chwytaka jak w przypadku magnesów permanentnych. Chwytak można włączyć i wyłączyć około 1000 razy aż do następnego ładowania baterii.
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155.

Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, zakres chwytania, numer fabryczny, rok produkcji.

 KOD Wymiary Obciążenie SWL 3:1 Min. Grubość Obciążenie SWL 3:1
(okrągłe)
Max. ⌀ Powierzchnia styku Masa
  [mm] [kg] [mm] [kg] [mm] [mm] [kg]
Li 120 125 x 125 x 200 120 12 - - 125 x 125 6,5
SB 200 150 x 85 x150 200 4 80 200 115 x 50 10
SB 500 180 x 160 x 140 500 4 200 200 145 x 125 21

Dodatkowe informacje

2074