Zawiesie jednorożne M170526

Zawiesie jednorożne M170526

   

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

Przeznaczenie: Zawiesie jest przeznaczone do transportu ładunków w formie pojedynczych kręgów blach o odpowiednich wymiarach do gardzieli zawiesia oraz o maksymalnej szerokości kręgów 50 mm.

Udźwig

[kg]

Szerokość kręgów

[mm]

Gardziel zawiesia [mm]

Masa

[kg]

2 500

100

825 mm

20

Dodatkowe informacje

3367