Zawiesie jednoroźne M160325

Zawiesie jednoroźne M160325

   

  • Zawiesie jest przeznaczone do transportu ładunków w formie pojedynczych kręgów blach o odpowiednich wymiarach do gardzieli zawiesia oraz o maksymalnej szerokości kręgów 620 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

       

Udźwig [kg]

Max szerokość kręgu  [mm]

Gardziel zawiesia [mm]

Masa [kg]

7 500

620

1 000

315,0

Dodatkowe informacje

3876