Zawiesie jednorożne do zwojów papieru

Zawiesie jednorożne do zwojów papieru

   

  • Zawiesie służy do transportu zwojów papieru o szerokości maksymalnej 400 mm. Zwoje należy transportować w pozycji zadartej do góry

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

          

 

Udźwig [kg]

Max szerokość zwojów [mm]

Masa [kg]

300

400

22,0

Dodatkowe informacje

3517
  • Zawiesie służy do transportu zwojów papieru o szerokości maksymalnej 400 mm. Zwoje należy transportować w pozycji zadartej do góry

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

          

 

Udźwig [kg]

Max szerokość zwojów [mm]

Masa [kg]

300

400

22,0

Dodatkowe informacje

3517