Trawersa TWT

Trawersa TWT

   

Trawersa TWT

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Transport trawersy odbywa się za pomocą wózka widłowego. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy. Przed montażem trawersy należy upewnić się, czy wózek widłowy jest w stanie przenieść odpowiednie obciążenie (podnoszony ładunek + masa trawersy) oraz czy będzie kompatybilny z trawersą
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

        

 

Udźwig
[kg]
Wymiar kieszeni pod widły
[mm]
Rozstaw
[mm]
Masa
[kg]
5 000 188 x 108 1200 - 1400 - 1600 134

Dodatkowe informacje

1918