Trawers TP-A M160136

Trawers M160136

   

Trawers M160136

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawie zgodnym z rozstawem trawersy. Belka pracuje w charakterze rozpórki. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem zawiesia i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

     

Udźwig [kg]

Rozstaw [mm]

Masa [kg]

7500

1850

100,0

Dodatkowe informacje

1461

Trawers M160136

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawie zgodnym z rozstawem trawersy. Belka pracuje w charakterze rozpórki. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem zawiesia i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

     

Udźwig [kg]

Rozstaw [mm]

Masa [kg]

7500

1850

100,0

Dodatkowe informacje

1461