Nakładka na widły M-2012-033

Nakładka na widły M-2012-033

   

Nakładka na widły M-2012-033

  • Nakładka widłowa typu M-2012-033 przeznaczona jest do współpracy z wózkiem widłowym i służy do transportu ładunków posiadających otwór w który wsuwany jest dyszel. Długość wideł wózka widłowego powinna wynosić co najmniej 75% długości nakładki. Rozstaw wideł wózka powinien odpowiadać rozstawowi nakładki. Widły wózka muszą umożliwiać zapięcie sworznia zabezpieczającego nakładkę przed zsunięciem. Środek ciężkości ładunku nie może być oddalony od początku dyszla nakładki o więcej niż 500 mm. Transportowany ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Udźwig wózka widłowego musi być odpowiedni do masy i gabarytów podnoszonego ładunku oraz do współpracy z nakładką
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

   

DOR
[kg]
Wymiary
[mm]
Masa
[kg]
A B C D E F G H I J
2 500 144 74 160 Ø100 350 1000 1300 1200 83 Ø24 175

DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

Dodatkowe informacje

1990