Trawers 2,0t

Trawersa 2,0t

   

Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z hakami zawiesia i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

      

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

2 000

2300 - 300

80,0

Dodatkowe informacje

1445