Traverse M170009

Traverse M170009

   

Traverse M170009

  • Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

    

Udźwig

Rozstaw

Masa

[kg]

10 000

2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 – 3000 – 3200 – 3400 – 3600 – 3800 – 4000

455

Dodatkowe informacje

1474

Traverse M170009

  • Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

    

Udźwig

Rozstaw

Masa

[kg]

10 000

2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 – 3000 – 3200 – 3400 – 3600 – 3800 – 4000

455

Dodatkowe informacje

1474