Nakładka na widły do wózka widłowego M-2011-192

Nakładka na widły do wózka widłowego M-2011-192

   

Nakładka na widły do wózka widłowego M-2011-192

  • Nakładka widłowa typu M-2011-192 przeznaczona jest do współpracy z wózkiem widłowym i służy do transportu ładunków spoczywających równocześnie na profilach jak i na widłach bocznych. Obciążenie powinno być symetrycznie rozłożone po obu stronach nakładki. Długość wideł wózka widłowego powinna wynosić co najmniej 65% długości nakładki. Rozstaw wideł wózka powinien odpowiadać rozstawowi nakładki. Widły wózka muszą umożliwiać zapięcie sworzni zabezpieczających nakładkę przed zsunięciem. Środek ciężkości ładunku nie może być oddalony od początku nakładki o więcej niż 900 mm. Transportowany ładunek powinien stanowić jeden zwarty element. Udźwig wózka widłowego musi być odpowiedni do masy i gabarytów podnoszonego ładunku oraz do współpracy z nakładką
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

           

DOR
[kg]
Wymiary
[mm]
Masa
[kg]
A B C D E F G H I J K L
3 100 84 184 150 75 73 115 260 774 1186 2194 2506 1540 480,0

Dodatkowe informacje

1995