Trawersa M160277

Trawersa M160254

   

Trawersa M160254

  • Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

   

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

4000

1000 – 1200 – 1400 – 1600 – 1800 – 2000 – 2200 – 2400 – 2600 – 2800 – 3000

170,0

Dodatkowe informacje

1492