Zawiesie jednorożne M130040

Zawiesie jednorożne M-2013-040

   

  • Zawiesie służy do transportu pojedynczych kręgów blachy stalowej o szerokości maksymalnie 1200 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

   

Udźwig [kg]

Gardziel [mm]

Długość ramienia [mm]

Masa [kg]

8 000

760

1 210

910,0

Dodatkowe informacje

3515