Zawiesie łańcuchowe typ B - Przemysł Offshore

Zawiesie łańcuchowe typ B - Przemysł Offshore

Zawiesie łańcuchowe typ B - Przemysł Offshore


1418738697-zawiesie-lancuchowe-typ-B-off
Rozmiar
łańcucha
[mm]
Dopuszczalne obciążenie robocze
[kg]
 1418652286-klasa12-schemat3.png
45° 40°  35°  30°  25° 
13 2 700  3 200  3 800  5 200  5 400 
16  6  500 7 300  8 000  8 800  9 400 
19  10 700 12 200  13 600  15 200  16 200 
22 17 400 20 000  21 700  23 200  24 500 
26  27 100 29 400  31 400  33 200  34 700 
32  40 300 43 700 46 700 49 400 51 700

Dodatkowe informacje

220