Kontakt

Mipromet Spółka z o.o.

NIP:5130226610
REGON:121840344
KRS:0000391888

Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy

Trawers TS Zobacz większe

Trawers miproBeam TS

1000

Nowy produkt

Więcej informacji

Trawers miproBeam TS

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonana wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

  • Cechowana: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

* Oferta dotyczy samej trawersy, bez zawiesi

Przykładowe konfiguracje:   

                            

Wykresy z udźwigami

Udźwig przy kącie odchylenia cięgien od pionu do 30°

Udźwig przy kącie odchylenia cięgien od pionu do 45°