Kontakt

Mipromet Spółka z o.o.

NIP:5130226610
REGON:121840344
KRS:0000391888

Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy

Trawers miproBeam TPC Zobacz większe

Trawers miproBeam TPC

1025

Nowy produkt

Więcej informacji

Trawers miproBeam TPC

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE 

  • Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155

  • Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji.