Trawers miproBeam TPR

Trawers miproBeam TPR


Trawers miproBeam TPR

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE 
  • Wykonana zgodnie z zharmonizowaną normą: PN-EN 13155
  • Cechowanie: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, numer fabryczny, rok produkcji

* Oferta dotyczy samej trawersy, bez zawiesi

Dodatkowe informacje

1010