Kleszcze do wyciągania odpadów anodowych IIEM-1948-3/c

Kleszcze do wyciągania odpadów anodowych M-2012-232

     

  • Kleszcze służą do wyciągania odpadów anodowych. Podnoszone elementy powinny stanowić jeden zwarty element

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji.

           

Udźwig [kg]

Masa [kg]

160

13,0

Dodatkowe informacje

3881