C-hak typu M100125

C-hak typu M-2010-125

     

  • C-hak typu M-2010-125 przeznaczony jest do transportu kręgów posiadających otwór w części centralnej i szerokości do 1000 mm. Średnica zewnętrzna i wewnętrzna kręgów musi być odpowiednia do gardzieli „G” C-haka. Maksymalna średnica zewnętrzna kręgu wynosi 1800 mm. Minimalna średnica wewnętrzna kręgu wynosi 508 mm. Jednocześnie może być transportowany tylko jeden element. Dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 3500 kg.

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany : znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji.

 

Udźwig (DOR) [kg]

Wymiary [mm]

Masa własna [kg]

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

R

15 000

200

3501

70

50

283

900

687

1237

160

630

1200

1399

80

580

138

250

1 070

Dodatkowe informacje

3986