Kontakt

Mipromet Spółka z o.o.

NIP:5130226610
REGON:121840344
KRS:0000391888

Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy

Trawersa M180123 Zobacz większe

Trawersa M180123

1222

Nowy produkt

Więcej informacji

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Przeznaczenie: Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwem głównym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy. Rozstawy powinny być symetryczne po obu stronach trawersy.

Udźwig

[kg]

Rozstaw belki głównej

[mm]

Rozstaw belki poprzecznej

[mm]

Masa belki poprzecznej

[kg]

Masa całkowita

[kg]

6 000

4000 ÷ 2000

1250 ÷ 2500

120

545