Kontakt

Mipromet Spółka z o.o.

NIP:5130226610
REGON:121840344
KRS:0000391888

Sąd rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy

Trawers  TBB-R do podnoszenia worków Zobacz większe

Trawers miproBeam TBB-R

1130

Nowy produkt

Więcej informacji

Trawers miproBeam TBB – R do podnoszenia pojemników BIG BAG

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

  • Cechowany : znak wytwórcy; znak ; udźwig; nr fabryczny; rok produkcji

  • Trawers regulowany z automatycznymi hakami do podnoszenia worków BIG-BAG.

  • Standardowa długość linki zwalniającej wynosi 5m.