Trawersa M170258

Trawersa M170258

   

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

Przeznaczenie: Trawersa jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element na którym trawersa jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy. Rozstawy powinny być symetryczne po obu stronach trawersy.

Dodatkowo trawersa może być podnoszona za pomocą dołączonego zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego o długości 0,7 m.

Udźwig

[kg]

Rozstaw belki głównej

[mm]

Rozstaw belki poprzecznej

[mm]

Masa belki poprzecznej

[kg]

Masa całkowita

[kg]

5 000

1100 ÷ 3250

650 ÷ 1900

80

390

Dodatkowe informacje

1280