Trawers THR M160438

Trawers THR M160438

   

Trawers THR M160438

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z ogniwami głównymi i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na szaklach powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

     

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

250

150 – 250 – 350 – 450 x 800

11,0

 

Dodatkowe informacje

1454