Trawers H niesymetryczna M160424

Trawers H niesymetryczna M160424

   

Trawers H niesymetryczna M160424

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy podczepiane do uszów nośnych Ø21 powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

  

Udźwig

[kg]

Rozstaw

[mm]

Masa

[kg]

7 500

3400 x 1650 - 950

32

Dodatkowe informacje

1371