Trawers do podkładów kolejowych

Trawers do podkładów kolejowych

   

Trawers do podkładów kolejowych

  • Trawers przeznaczona jest do transportu podkładów kolejowych pod szyny. Do trawersy podczepiono 4 komplety zawiesi łańcuchowych zakończonych uchwytami służącymi do transportu podkładów strunobetonowych. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155
  • Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji

    

Udźwig

[kg]

Szerokość podkładów

[mm]

Masa trawersy

[kg]

Masa uchwytu

[kg]

1 700

300

34

6,0

Dodatkowe informacje

1416