Trawers M100011

Trawers M100011

   

Trawers M100011

  • Trawers jest przeznaczona do podnoszenia ładunków posiadających punkty nośne w rozstawach zgodnych z rozstawami trawersy. Element, na którym trawers jest podwieszana powinien być kompatybilny z uchem nośnym i zapewniać odpowiednią swobodę ułożenia się elementów współpracujących. Elementy zawieszane na hakach nośnych powinny zapewniać prawidłowe ułożenie w czasie pracy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

           

DOR
[kg]
Wymiary
[mm]
Masa własna
[kg]
A B C D E F G - H I J X Y Z
16 000 500 1210 100 1600 1800 431 1300 -2850 780 1056 130 280 800 990

DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

Dodatkowe informacje

1929