Trawers do wózka widłowego M-2014-075

Trawers do wózka widłowego M-2014-075

   

Trawers do wózka widłowego M-2014-075

  • Trawers jest przeznaczona do współpracy z widłami wózka widłowego i służy do transportu ładunków podwieszonych do jej haka. Przed montażem trawersy należy upewnić się, czy wózek widłowy jest w stanie przenieść odpowiednie obciążenie (podnoszony ładunek + masa trawersy) oraz czy będzie kompatybilny z trawersą. Środek ciężkości ładunku powinien znajdować się dokładnie pod punktem nośnym trawersy
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

  

Udźwig
[kg]
Wymiary kieszeni pod widły
[mm]
Wewnętrzny rozstaw kieszeni
[mm]
Masa
[kg]
1 500 208 x 74 172 20,0

Dodatkowe informacje

1939