Nakładka szeregowa do wideł S140046

Nakładka szeregowa do wideł S140046

   

Nakładka szeregowa do wideł S140046

  • Przedłużki wideł służą do zwiększenia długości wideł wózka widłowego i umożliwiają w ten sposób podnoszenie ładunków o większych gabarytach przy zachowaniu stabilności. Długość widły współpracującej z przedłużką musi wynosić co najmniej 60% długości przedłużki. Należy przestrzegać wykresu nośności wózka widłowego oraz odległości środka ciężkości ładunku do początku wideł
  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE
  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

     

Udźwig kompletu
[kg]
Długość nakładki
[mm]
Minimalna długość wideł wózka
[mm]
Masa kompletu
[kg]
1000 1300 780 130,0

Dodatkowe informacje

1981