Zawiesie trójramienne M150430

Zawiesie trójramienne M150430

    

  • Zawiesie jest przeznaczone do transportu elementów silników

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

      

Udźwig

[kg]

Masa

[kg]

100

3,0

 

Dodatkowe informacje

3444