Zawiesie sztywne pojedyncze

Zawiesie sztywne pojedyncze

   

  • Zawiesie służy do transportu ładunków spoczywających w jego gardzieli, przy czym zawiesie powinno być obciążona wyłącznie w osi pionowej

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

            

Udźwig

[kg]

Szerokość gardzieli

[mm]

Masa

[kg]

1 500

100

17,0

Dodatkowe informacje

3446