Zawiesie specjalne 21.877.0433

Zawiesie specjalne M160556

   

  • Należy zapewnić, aby zawiesie nie było przeciążane, a podwieszony ładunek był zabezpieczony przed przypadkowym odpadnięciem

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

        

Udźwig

[kg]

Masa

[kg]

230

9,0

Dodatkowe informacje

3449