Zawiesie jednorożne M160526

Zawiesie jednorożne M160526

   

  • Zawiesie jest przeznaczone do transportu ładunków w formie pojedynczych kręgów blach o odpowiednich wymiarach do gardzieli zawiesia oraz o maksymalnej szerokości kręgów 1050 mm

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

    

Udźwig [kg]

Max szerokość kręgu [mm]

Gardziel zawiesia [mm]

Masa [kg]

20 000

1 050

950

1 690,0

Dodatkowe informacje

3493