Zawiesie do transportu wirników

Zawiesie do transportu wirników

   

  • Zawiesie przeznaczono do podnoszenia konstrukcji wirników

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

      

Udźwig [kg]

Masa [kg]

600

1,9

Dodatkowe informacje

3529