Zawiesie do śmigła

Zawiesie do śmigła

     

  • Zawiesie służy do transportu śmigieł

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

        

        

  

Udźwig [kg]

Masa [kg]

150

2,0

Dodatkowe informacje

3539