Zawiesie do silnika z osprzętem

Zawiesie do silnika z osprzętem

   

  • Zawiesie służy do transportu silników z osprzętem

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

         

Udźwig [kg]

Masa [kg]

1 050

25,0

Dodatkowe informacje

3540