Zaczep 21.877.0383

Zaczep M-2012-229

     

  • Zaczep służy do transporty ładunków posiadających wpust dopasowany do łuków powierzchni bloku. Kształt podnoszonego elementu i jego położenie podczas transportu powinno uniemożliwiać przypadkowe wysunięcie bloku zaczepu

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, nr fabryczny, rok produkcji.

       

Udźwig [kg]

Masa [kg]

150

3,6

Dodatkowe informacje

3604