Uchwyt do blach M150322

Uchwyt do blach M150322

  • Uchwyty przeznaczone są do transportu pakietów blach. Uchwyt przeznaczony jest do pracy w parach. Uchwyty mogą być zamontowane na zawiesiu dwucięgnowym lub podczepione od trawersy w ten sposób, aby zachowane były dopuszczalne kąty odchylenia cięgien. Należy bezwzględnie przestrzegać redukcji DOR, która wynika z odpowiednich kątów cięgien. Transportowana blacha powinna być wystarczająco sztywna. Arkusze blachy należy transportować co najmniej dwoma parami uchwytów rozłożonymi na trawersie. Długie arkusze mogą wymagać zastosowania większej ilości par uchwytów

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig na sztukę [kg] Udźwig na parę [kg] Zakres chwytania [mm] Masa [kg]
10 000 20 000 0 ÷ 150 118

Product Details

3780