Ucho transportowe do kieszeni M110179

Ucho transportowe do kieszeni M-2011-179

  • Ucho jest przeznaczone do mocowania kieszeni W023545. Ucho może pracować tylko na zawiesiu 1 - cięgnowym

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji.

Udźwig [kg] Masa [kg]
1 000 1,3

Product Details

3791