Ucho transportowe do kieszeni M150418

Ucho transportowe do kieszeni 60 kg M150418

  • Ucho nośne typu M-2010-008 przeznaczone jest do montażu na profilu stalowym o wymiarach 100x100 mm. Ucho powinno być montowane w ten sposób, aby obciążenie działało tylko osiowo w stosunku do śrub mocujących, bez zginania i wychylania. Dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) ucha nośnego wynosi 2,5 t

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji.


Udźwig [kg] Masa [kg]
60 0,6

Product Details

3793