Redukcja do rotatora

Redukcja do rotatora

  • Przedłużki wideł służą do zwiększenia długości wideł wózka widłowego, umożliwiając w ten sposób podnoszenie ładunków o większych gabarytach przy zachowaniu stabilności

  • Spełnia przepisy dyrektywy maszynowej: 2006/42/WE

  • Wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155

Cechowany: znak wytwórcy, znak CE, udźwig, nr fabryczny, rok produkcji.


Udźwig [kg]

Masa [kg]

5 300

6,8

Product Details

3824